Cenník stomatologických výkonov 

Platný od 01. 10. 2019

Doplatok predstavuje rozdiel medzi cenou zubnej ambulancie a úhradou zo zdravotnej poisťovne (ZP) podľa výkonov. Úhrada ZP je násobok najvyššej aktuálnej ceny bodu spomedzi všetkých ZP a bodovej hodnoty výkonu zaokrúhlenej smerom nadol.

 

Pri liečbe pacientov používame bezkompromisne najnovšie poznatky v oblasti medicíny a preto využívame nadštandardné postupy ošetrenia a najmodernejšie materiálno-technické zabezpečenie. Prístrojové, nástrojové a materiálové vybavenie vyhovuje najnovším požiadavkám a trendom vybavenia stomatologickej ambulancie.  Všetky výkony a ceny sú vopred konzultované s pacientom a po odsúhlasení pacientom aj realizované.

SKRÁTENÝ CENNÍK

Vstupné vyšetrenie

Vstupné pedostomatologické vyšetrenie

Preventívna prehliadka

Dentálna hygiena

Airflow

Biele kompozitné výplne

Bielenie zubov

Zubné korunky

Keramické fazety

Snímateľná protetika

Samoplatca

EUR 30,00

EUR 30,00

EUR 15,00

EUR 60,00

EUR 20,00

od

EUR 45,00

od EUR 250,00

od EUR 300,00

od EUR 330,00

od EUR 320,00

Doplatok ZP

EUR 00,00

EUR 00,00

EUR 00,00

EUR 35,40

EUR 20,00

od

EUR 35,00

od EUR 250,00

od EUR 300,00

od EUR 330,00

od EUR 200,00