top of page

ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA

Zdrave biele zuby dokonalého tvaru sú nielen dôležitým znakom mladosti a fyzického zdravia, ale zároveň v dnešnej dobe (zameranej na vzhľad) sú estetickou nutnosťou, a to predovšetkým v profesiách, v ktorých je dôležitá seba-prezentácia alebo v profesiách, kde sa často komunikuje s inými ľuďmi.

Sú ľudia, ktorých dobré gény obdarili zdravými, pevnými a prirodzene bielymi zubami. Väčšina z nás však takéto šťastie nemá. Estetická stomatológia preto dnes hrá veľmi dôležitú úlohu.

Vieme prírode pomôcť:

  • Fotokompozitné výplne v prednom a zadnom úseku chrupu

  • Fotokompozitné fazety zhotovené priamou modeláciou v dutine ústnej

  • Estetické dostavby úrazom poškodených zubov

  • Estetické rekonštrukcie zubov v zadnom úseku chrupu priamou modeláciou v dutinej ústnej

  • Korekcie veľkosti a tvaru zubov

  • Keramické výplne - Inlay, Onlay, Overlay

  • Fazety - Veneers, Lumineers

  • Uzavretie medzier medzi zubami

  • Odstránenie rôznych iných defektov zubov (napr.: škvrny, praskliny,...)

bottom of page