top of page

PROTETICKÁ STOMATOLÓGIA

Alebo ako nahradiť chýbajúci zub alebo zuby?

Možnosti dnešnej protetiky sú veľmi široké.

Najdôležitejšou úlohou protetiky je obnoviť žuvaciu schopnosť pacienta, ako aj funkciu estetickú, ktorá je mnohokrát pre pacienta z psychologického hľadiska mimoriadne dôležitá.

 

Možnosti protetickej liečby u našich pacientov:

  • Fotokompozitné dostavby so zavedením FRC intrapulpálnych čapov (čapov zo sklenených vlákien) pod fixné protetické práce

  • Kovokeramické korunky

  • Zirkónové korunky (tzv. bezkovová keramika) vysokoestetické

  • Tzv. mostiky na sklenených vláknach, ak to situácia dovoľuje

 

Výhody:

  • minimálna preparácia zubov

  • cenovo najvýhodnejšie ošetrenie

  • kedykoľvek opraviteľné 

  • časovo nenáročné ošetrenie

  • esteticky a funkčne vyhovujúce

  • nie je nutná devitalizácia resp. denervácia zubov (ošetrenie koreňových kanálikov)

bottom of page